Stambokföring priser:

  • Stamtavla Testade Föräldrar: 175 kr (Märk betalning: RegKull-Stamnamn): Mer Info, Klicka här!
  • Stamtavla Otestade Föräldrar: 200 kr (Märk betalning: RegKull-Stamnamn): Mer Info, Klicka här!
  • Ersättningsstamtavla: 200 kr (Märk betalning: ES-Kattens Namn)
  • Stamnamn: 750 kr (Märk betalning: SN-Ditt namn)
  • Överföring stamnamn från annat förbund: 200 kr (Märk betalning: OSN-Ditt namn)
  • Huskattsbevis: 100 kr (Märk betalning: HB-Ditt namn)
  • Transfer: 100 kr (Märk betalning: TF-Ditt namn)
  • Omregistrering: 200 kr (Märk betalning: OR-Ditt namn)
  • Ändring av stamtavla: 100-150 kr (Märk betalning: ASN-Kattens Namn)